Taxi licenses

Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat és necessari obtenir prèviament la llicència. Actualment, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 10.521 llicències de taxi.

Cada llicència té un únic titular i està referida a un vehicle concret. La llicència de taxi habilita per al transport de viatgers en vehicles de cinc places (excepcionalment per a vehicles de fins a 9 places), inclòs el conductor. Poden ser explotades personalment pel titular o mitjançant la contractació de conductors assalariats.