Informació i documentació

Per donar compliment al DECRET 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l'activitat de mediació, es comunica que és necessari i obligatori que totes les empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona, que exerceixin com a mediadores d'aquest servei (app, ràdio emissores...), facin la comunicació prèvia de l'activitat de mediació a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET).