Accessos directes:

Dades del sector

Els gràfics següents donen la imatge fixa del sector del taxi en un determinat moment. Inclouen les dades referents a la forma d'explotació de la llicència, a les característiques dels professionals del sector i del parc de taxis, entre d'altres.

Distribució de llicències i conductors entre taxistes autònoms i empreses de taxi

Data 15.01.2018

N. de llicències

10.522

Empreses

  Nombre

   182

  Llicències que els pertanyen

   618

  Dependents que hi treballen

1.049

  Nombre de col·laboradors familiars que treballen per a empreses

       20

Autònoms amb més d'una llicència

  Nombre

233

  Llicències que els pertanyen

 540

  Dependents que hi treballen

772

  Familiars que hi treballen

   57

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen depenents

226

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen familiars

47

Autònoms amb una sola llicència

  Nombre

9.359

  Depenents que hi treballen

   1.057

  Familiars que hi treballen

1.170

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen depenents

   930

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen familiars

1.147

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen més d'un condutor (TC, D, F)

1.565

  Nombre de conductors que treballen per a autònoms que tenen una sola llicència, què té més d'1 conductor. 

3.183

Taxistes en actiu

Gràfic Taxistes en actiu

Característiques del sector

Gràfic Característiques del sector

Vehicles nous aplicats a llicència

Gràfic Vehicles nous aplicats a llicència a 31 de desembre de 2016

Fonts d'energia

Gràfic Fonts d'energia

Edat del parc de taxis

Gràfic Edat del parc de taxis

Convocatòria d'exàmens

Gràfic Convocatòria d'exàmens