Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Promoció del servei del taxi

Dirigida a centres educatius

L'Institut Metropolità del Taxi ha iniciat un projecte de promoció del taxi a les escoles de Barcelona i àrea metropolitana atès l'interès que manifesten molts centres educatius en conèixer la història i el funcionament del sector del taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'IMET entén que aquest apropament és molt positiu com a element pedagògic per a les noves generacions i bo per a la imatge del sector.

Per a aquesta promoció del taxi, l'IMET ha preparat un material pedagògicamb la col•laboració del dibuixant Biè.

Les escoles o els taxistes interessats a fer una presentació del taxi amb aquest material a les escoles, poden omplir el formulari de petició següent:

Formulari sol·licitud de material pedagògic

Formulari sol·licitud de material pedagògic

Formulari sol·licitud material pedagògic per a visites a centres educatius

*
*
Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat AMB_dades, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a través del web de l'AMB.

L'òrgan responsable del fitxer és la Gerència de l'Àrea Metropolitana, i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de manera presencial és C. 62, núm 16-18 Zona Franca, 08040 Barcelona tot i que també pot utilitzar el formulari de Suggeriments i queixes.

Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat AMB_dades.