Caducitat ITV i Revisió Metropolitana

Back

| Subject: Regulations

Períodes de pròrroga

En atenció a l'Ordre SND/413/2020, de 15 de maig, per la qual s'estableixen mesures especials per a la inspecció tècnica de vehicles, la ITV ha estat prorrogada automàticament.

De la mateixa manera, d'acord al decret de la presidència 5/2020 de l'Institut Metropolità del Taxi, la revisió metropolitana ha estat  també prorrogada: 

En conseqüència, el termini de validesa de la ITV i de la revisió metropolitana, la data de caducitat de la qual es trobi compresa en el període de vigència de l'estat d'alarma, ha quedat de la manera següent:

Caducitat ITV/RM 

Període de pròrroga (dies naturals)

14 a 20 març: 

30 dies des de la finalització de l'estat d'alarma + 15 dies addicionals

21 a 27 març: 

30 dies des de la finalització de l'estat d'alarma + 2 períodes 15 dies

28 a 3 abril: 

30 dies des de la finalització de l'estat d'alarma + 3 períodes 15 dies

Setmana n: 

30 dies des de la finalització de l'estat d'alarma + n períodes 15 dies


Atenció!

La ITV s'ha de passar abans que venci la pròrroga anterior i es pot fer-ho a qualsevol estació d'ITV.

L'estació de Sant Just ja està fent les 3 revisions preceptives del taxi.

A l'estació de Badalona estan fent altes de vehicles d'autotaxi.

Des del 2 de juny està previst que es pugui concertar hora per a passar les 3 revisions preceptives a les estacions de Badalona.


Compliment de requeriments de les revisions metropolitanes i d'alta de vehicles


Des del 26 de maig, els taxistes que passin la revisió metropolitana o la revisió d'alta del vehicle hauran d'anar a complimentar els requeriments pendents en la data límit fixada en la revisió.

Els taxistes que, en aquesta mateixa data tinguin requeriments pendents que ja hagin caducat, hauran de dirigir-se a la ITV per demanar hora i passar la revisió.


Més informació:

Ordre SND/413/2020: BOE núm. 137, de 16 de maig de 2020

Decret presidència de l'IMET 5/202