COVID-19 Mesures preventives

Back

| Subject: Safety

No baixis la guàrdia!

Mascareta

  • És obligatòria per al taxista i per als passatgers.

Nombre de passatgers en el vehicle

  • 2 persones per cada filera addicional de seients respecte del conductor.
  • 3 persones per cada filera addicional de seients respecte del conductor quan aquestes convisquin en el mateix domicili. 
  • El seient al costat del conductor ha de quedar sempre lliure.

Mampares


L'IMET ha autoritzat la instal·lació de SEPARACIONS PROVISIONALS, entre la filera de seients del conductor i les fileres dels passatgers, que no impliquin una reforma d'importància del taxi i, sempre i quan, compleixin el següent:

1) El material ha de ser flexible, de forma que no afecti el funcionament dels airbags de seguretat i dels sistemes de retenció del vehicle.

2) Siguin transparents i respectin els espais d'interconnexió entre els habitacles de les places davanteres i de darrere.

3) La seva instal·lació no sigui fixa i, per tant, pugui ser instal·lada i desinstal·lada sense necessitat d'eines.

Mesures d'higiene personal

  • Rentar-se les mans freqüentment, esternudar i tossir al colze i fer ús de tovalloles de paper.

  • Tenir sempre a prop una solució d'hidrogel.

Mesures preventives en relació al vehicle

  • Es recomana prestar una major atenció a la desinfecció de les superfícies i punts de contacte del vehicle almenys una vegada al dia.

  • Desinfectar especialment els punts que es toquen amb freqüència: manetes de les portes, recolza braços i cinturons de seguretat.

  • Fer ús de gels hidroalcohòlics com a desinfectants.

  • Ventilar el vehicle de forma habitual en les parades.

Empreses


Les empreses de servei de taxi han de mantenir informats els seus treballadors sobre les mesures preventives i han de reforçar la neteja i la desinfecció dels llocs comuns.