La Universitat de Barcelona suspèn el lliurament de propaganda sobre UBER

Back

| Subject: Ciutat

En resposta a una carta enviada per l'STAC en la qual s'informava sobre la il·legalitat d'aquesta empresa.


El Rector de la Universitat de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, ha fet arribar una carta al Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) a través de la qual se li comunica a aquest Sindicat i al sector del taxi que ha ordenat la paralització del lliurament de la publicitat d'UBER en qualsevol documentació que pugui ser lliurada als alumnes d'aquest centre educatiu.

Aquesta carta és una resposta a una comunicació enviada per l'STAC al Rector en la qual se li informava de l'activitat i la il•legalitat d'Uber atès que l'STAC havia tingut informació que aquesta empresa estava fent publicitat dels seus serveis en el món universitari a través d'uns fulls publicitaris que s'incorporaven al material que els nous alumnes rebien a l'iniciar el curs acadèmic.

Veure en document adjunt el contingut de la carta de la UB signada pel seu Rector.