Liberalització del servei de taxi per al Mobile World Congress

Back

| Subject: Regulations

Any 2019

MWC

Per resolució de la Gerència de l'Institut Metropolità del taxi (IMET) s'ha decidit completar les liberalitzacions aprovades per als dies del Mobile Word Congress 2019.

Per tant, a partir de les normes vigents, s'informa el següent:

  • Els dies 23 i 24 de febrer, el servei estarà alliberat des de les 18.00 h a les 06.00 h. 
  • El dies 25, 26, 27 i 28 de febrer podran treballar totes les llicències sense restricció horària.

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l'Aeroport ni al Port.