Renovació de vehicles aplicats a una llicència

Back

| Subject: Regulations

Calendari

El Consell d'Administració de l'IMET va aprovar en la reunió del 10 de juliol passat els procediments administratius referents a l'adaptació a la limitació de l'edat dels vehicles aplicats a una llicència de taxi, entre d'altres. 

Els procediments aprovats es deriven de l'aplicació de l'article 27 del Reglament Metropolità del Taxi aprovat pel Consell del Ple de l'AMB del 26 de juny passat. 

Respecte a la limitació de l'edat dels vehicles aplicats a llicència, el procediment especifica que les llicències no podran tenir aplicat un vehicle de més de 10 anys a comptar des de la seva primera matriculació, amb l'excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació, segons la norma UNE o la normativa vigent que la substitueixi, i dels vehicles amb etiqueta 0 establerta per la Direcció General de Trànsit en cada moment. En ambdós supòsits exempts, l'antiguitat màxima serà de 14 anys. 

Calendari de renovació

1) Calendari de renovació de vehicles que estan adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda o que tenen etiqueta 0 establerta per la DGT en cada moment:

Any de matriculació

Data límit

Fins 2005

31 de desembre de 2019

A partir 2006

Mes/any matriculació + 14 anys 


2) Calendari de renovació per a la resta de vehicles

Any de matriculació

Data límit

Fins a 2003

31 de gener de 2019

2004 - 2005

28 de febrer de 2019

2006

31 de març de 2019

Gener-juny 2007

30 d'abril de 2019

Juliol-desembre 2007

31 de maig de 2019

Gener-juny 2008

30 de juny de 2019

Juliol-desembre 2008

31 de juliol de 2019

Gener-agost 2009

31 d'agost de 2019

A partir de setembre 2009

Mes/any/matriculació + 10 anys


També, el Consell d'Administració de l'IMET va aprovar els procediments administratius per a l'autorització de vehicles de més de 5 places; per a l'autorització per l'ampliació de número de places per a vehicle de més de 5 places; per a l'autorització de vehicles de segona mà i per a l'autorització per a la transmissió de llicències de taxi. 

Per tal de veure amb detall cada procediment aprovat, consulteu el pdf adjunt BOP de 19.07.2018