Liberalització del servei de taxi durant la celebració del Congrés ISE

| Subject: Regulations

Del 31 de gener al 2 de febrer, de 16.00 a 22.00 hores

Cua de taxis

Atès l'elevat nombre d'assistents que es preveuen al congrés ISE, que se celebrarà al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona del 31 de gener al 3 de febrer, la Gerència de l'IMET ha decretat una nova liberalització del servei del taxi durant els dies i les hores següents:

  • Dimarts 31 de gener: poden treballar totes les llicències, de les 16.00 a les 22.00 hores
  • Dimecres 1 de febrer: poden treballar totes les llicències, de les 16.00 a les 22.00 hores
  • Dijous 2 de febrer: poden treballar totes les llicències, de les 16.00 a les 22.00 hores

Les llicències afectades per les liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port, inclosos els serveis concertats per empreses de mediació.