Regulació servei de taxi

| Subject: Regulations

A partir del 19 de novembre

Regulació del servei de taxi a partir del 19 de novembre. 

Consultar el document de regulació seguint aquest enllaç