Senyalització de la reserva de taxis adaptats al carrer del Peu de la Creu, 6

| Subject: Xarxa de parades

Incorporació d'una placa que indica l'horari d'ús per a aquest tipus de vehicles

Parada de taxis

La senyalització de la parada de taxis del carrer del Peu de la Creu, 6 (carrer d'Agustí Duran i Sanpere) ha estat modificada i s'hi ha incorporat una placa que indica que es tracta d'un espai reservat per a taxis adaptats, de dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores.