Empleats públics i retribucions

Informació general

El personal tècnic i administratiu de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) treballa per a la gestió dels serveis relacionats amb l'explotació de les llicències de taxi i el desenvolupament del servei de taxi d'acord amb la normativa que regula el sector. 

Retribucions

Acords laborals

Igualtat de gènere

Informació sobre el II Projete d'igualtat de gènere de l'AMB, en el qual està inclòs l'IMET.

II Projecte d'igualtat de gènere

Ofertes de treball i convocatòries de processos selectius de provisió de personal de l'IMET