Empleats públics i retribucions

Informació general

El personal tècnic i administratiu de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) treballa per a la gestió dels serveis relacionats amb l'explotació de les llicències de taxi i el desenvolupament del servei de taxi d'acord amb la normativa que regula el sector. 

Llocs de treball

Any 2021 

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017 

Any 2016


(*) L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) no disposa de personal laboral.

Escales i nivells retributius

Acords del personal funcionari

Igualtat de gènere

Informació sobre el II Projete d'igualtat de gènere de l'AMB, en el qual està inclòs l'IMET.

II Projecte d'igualtat de gènere

Ofertes de treball i convocatòries de processos selectius de provisió de personal de l'IMET

Personal temporal

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) no disposa de personal eventual.