Agreements and subsidies

Convenis

L'Institut Metropolità del Taxi no té establerts convenis de col·laboració amb cap institució pública ni entitat privada.

Subvencions

L'Institut Metropolità del Taxi no té establerta cap línia d subvencions.