Expedient 119/18

Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei de revisions metropolitanes, altes, baixes i activitats complementàries.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
225.000,00 €
Empresa adjudicatària:
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL
Òrgan de contractació:
Consell d'Administració IMET
Data de signatura:
Related links