Expedient 428/19

Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Realització d'exàmens per a l'obtenció de credencial de taxista any 2020
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
62.000€
Empresa adjudicatària:
VEVENTI CONSULTING, SL
Data de signatura:
Related links