Expedient 9000094/17

Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Realització exàmens per a l'obtenció de la credencial de taxista.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
56.490,00 €
Empresa adjudicatària:
VEVENTI CONSULTING, SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Related links