Expedient 13/2019

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Transmissió informació. Sistema Prima.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
5.400,00 €
Empresa adjudicatària:
INTERFACOM, SAU
Related links