Expedient 135/18

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Adaptació metodologia revisió tarifa taxi de l'AMB a la Llei 2/2015, de 30 de març.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
3.250 €
Empresa adjudicatària:
Gabinet Estudis Econòmics
Related links