Expedient 206/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Subministrament desfibril·lador.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
2.440 €
Empresa adjudicatària:
EPICRISI CONSULTORS SANITARIS
Related links