Expedient 296/20

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Implementació web descarrega del diploma acreditatiu de la credencial taxista
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.872,72 €
Empresa adjudicatària:
OESIA NETWORKS SL
Related links