Expedient 297/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Enquesta colors groc i negre associats al taxi de l'AMB
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
11.325 €
Empresa adjudicatària:
STIGA BARCELONA, SL
Related links