Expedient 405/20

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Dictamen sobre la possibilitat d'ús dels imports disponibles en el compte corresponent al Pla Viabilitat del Taxi.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
5.000,00€
Empresa adjudicatària:
FUNDACIÓ URV
Related links