Expedient 62/21

Tipus:
Contractes menors
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
14.980,00€
Empresa adjudicatària:
SARL SCYTL FRANCE
Related links