Expedient 753/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Adhesiu tarifes taxi 2020 i Revisió Metropolitana
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
5.857,04 €
Empresa adjudicatària:
GRAFICA CAMPÁS
Related links