Expedient 759/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Adquisició software per gestionar i consultar fons documental IMET
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.490,00 €
Empresa adjudicatària:
MAQUIPRESS, SA
Related links