Consultation 2021

L'1 de març del 2021 es van celebrar les votacions per renovar la composició de la Taula Tècnica del Taxi. Atesa la situació sanitària del moment, derivada de la covid, les votacions es van fer de manera electrònica, mitjançant el dipòsit del vot en un web destinat a aquest efecte, on el titular de les llicències o l'administrador designat s'identificava amb el correu electrònic i el telèfon mòbil que tingués registrat a l'IMET.