Instàncies genèriques

La instància genèrica és una sol·licitut escrita presentada per una persona física o jurídica a l'Institut Metropolità del Taxi. És un element bàsic per iniciar un tràmit o gestió que, sovint, ha d'anar acompanyada de documentació específica.