Equipament

Els vehicles autoritzats per realitzar el servei de taxi han d'estar equipats amb els elements obligatoris que prèviament han estat homologats i acceptats per a aquest servei.

Els equipaments obligatoris són els següents: 

  • El taxímetre.

  • El mòdul lluminós.

  • La impressora expenedora de rebuts normalitzats a partir de la informació facilitada pel taxímetre.

  • Sistema de climatització o d'aire condicionat i calefacció.

  • El sistema de localització del vehicle que permeti la connexió amb el Centre d'Emergències 112 de la Generalitat de Catalunya.

Taxímetres autoritzats

Fabricant  Marca Model Any d'aprovació Impressora connectada
INTELIGENT DATA Inteligent Data, SL ID Galileo 2001 Id Galileo
INTERFACOM, SA Taxitronic TX-30 1995 Taxitronic IR30
Taxitronic TX-D30 2002 Taxitronic IR32
Taxitronic TC-60/TV60 2007 Incorporada
Taxitronic TX-50 2008 Incorporada
Taxitronic TX-52 2012 Incorporada
Taxitronic TX-40 2013 Taxitronic IR2
Taxitronic TX80 Skyglass 2017 Incorporada
ITALTAX, SRL Digitax F1 Plus 2005 Digitax Due
Digitax F3 Plus 2007 Incorporada
Digitax MI 2006 Digitax Due
NITAX Nitax NI-100 2001 Nitax PR100
Nitax PR208
Argo 1155 2001 Argo 1156
CONTINENTAL Hale MCT-05 1998 TPD 01
Hale SPT-02 2008 TDP 01
Hale MCT06 2008 TDP 01

Up

Mòduls lluminosos

Fabricant

Marca

Model

Any autorització

INDÚSTRIES SALUDES

Saludes

Led Piraña

2002

Saludes Miniled 2004

JASIL XXI, SL

Jasil

TSD 52

2002

LUMITAXI, SL

Lumitaxi

LT-10

2002

TECNOLOGÍA Y DISEÑOS ELEXTRÓNICOS, SA

Tydesa

JS-98

2002

INTERFACOM, SA

Taxitrònic

TL70

2012

Up