Organizational structure

L'IMET s'organitza en diferents àrees, segons les necessitats d'atenció del servei de taxi de l'àrea metropolitana i de les autoritzacions VTC de caràcter urbà.

Govern
Equip directiu
Els alts càrrecs i directius de l'IMET estan sotmesos al Codi ètic i de conducta de l'AMB.

Els directius de l'IMET no ostenten obsequis rebuts per raó del càrrec, ja que, d'acord amb el que estableix l'anterior codi ètic, "no es podrà acceptar cap tipus d'incentiu, obsequi o benefici vinculat a la presa de decisions de qualsevol tipus o que se'ls pugui oferir pel seu càrrec".  

Atribucions de la gerent i de la director/a de serveis tècnic

Acord Consell d'Administració de l'IMET de 30 de gener de 1996
Responsables d'òrgans administratius
Àrees i serveis de l'IMET
Organigrama desembre 2022 

Departament  Funcions 
Informació al públic Atenció al taxista i a l'usuari del servei de taxi.
Oficina tècnica  Elaboració i avaluació de projectes d'interès per al servei.
Autorització de vehicles per a taxi.
Transferències Gestió dels tràmits derivats de la transmissió d'una llicència.
Formació  Preparació de les proves d'accés a l'activitat del taxi i atenció al futur taxista.
Sancions i denúncies Recepció i tramitació de denúncies d'usuaris en relació al servei del taxi.
Mobilitat sostenible Promoció del canvi d'hàbits en el taxi i aprofitament dels avenços tecnològics i  pràctiques que impulsen la mobilitat sostenible, la seguretat i el respecte al medi ambient.
Inspecció de taxis  Vigilància del funcionament del servei de taxi i de VTC de caràcter urbà a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Premsa i comunicació  Relació amb els mitjans de comunicació.
Representació i gestió dels canals de comunicació de l'IMET.
Intervenció i comptabilitat Gestió econòmica i financera de l'IMET.