Òrgan de govern

El Consell d'Administració de l'IMET és l'òrgan de direcció i representació de l'Institut Metropolità del Taxi.

Competències

Entre d'altres, s'encarrega de: 

  • Proposar a l'AMB l'aprovació de programes d'actuació.

  • Adoptar les mesures adients per millorar l'organització i el funcionament de l'IMET.

  • Aprovar el pressupost de l'IMET.

  • Aprovar les taxes per a la prestació del servei.

  • Donar compte anualment a l'AMB de la tasca realitzada.

Composició

Presidenta: Ma. Rosa Alarcón Montañés (PSC)

Vicepresident: Antonio Poveda Zapata (PSC)

Gerent: Maria Teresa Carrillo Palacin

Directora de serveis: Pilar Molina Mesa

Consellers

Rosa Boladeras Serraviñals  Partit dels Socialistes de Catalunya   PSC
Francesc Povedano Hinojosa   Partit dels Socialistes de Catalunya  PSC
Jordi Martí Grau  Comú Guanyem  -
Francina Vila Valls  Junts per Catalunya JxCAT
Jordi Coronas Martorell  Esquerra Republicana de Catalunya  ERC
Carlos Rivadulla Oliva  Barcelona pel Canvi  BCN Canvi
Mari Luz Guillarte Sánchez  Ciutadans  Cs

Perfils professionals

Directius


Ma. Teresa Carrillo Palacín, gerent - CV

Pilar Molina Mesa, directora de serveis - CV

Atribucions de la gerent i de la director/a de serveis tècnic


Contacte: 
IMET

Carrer 62, núm. 18 - Edifici B - Zona Franca
E-mail: imetinfo@amb.cat
Telèfon: 34 932 235 151

Retribucions

2019


L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) no disposa de personal eventual.