Òrgan de govern

El Consell d'Administració de l'IMET és l'òrgan de direcció i representació de l'Institut Metropolità del Taxi.

Competències

Entre d'altres, s'encarrega de: 

  • Proposar a l'AMB l'aprovació de programes d'actuació.

  • Adoptar les mesures adients per millorar l'organització i el funcionament de l'IMET.

  • Aprovar el pressupost de l'IMET.

  • Aprovar les taxes per a la prestació del servei.

  • Donar compte anualment a l'AMB de la tasca realitzada.

Composició

Presidenta: Ma. Rosa Alarcón Montañés (PSC)

Vicepresident: Antonio Poveda Zapata (PSC)

Gerent: Maria Teresa Carrillo Palacin

Directora de serveis: Pilar Molina Mesa

Consellers

Rosa Boladeras Serraviñals  Partit dels Socialistes de Catalunya   PSC
Francesc Povedano Hinojosa   Partit dels Socialistes de Catalunya  PSC
Jordi Martí Grau  Comú Guanyem  -
Francina Vila Valls  Junts per Catalunya JxCAT
Jordi Coronas Martorell  Esquerra Republicana de Catalunya  ERC
Carlos Rivadulla Oliva  Barcelona pel Canvi  BCN Canvi
Mari Luz Guillarte Sánchez  Ciutadans  Cs