Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Conclusions de l'informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'economia col·laborativa

Tornar

| Tema: Normativa

L'IMET valora de forma positiva les conclusions del Grup de Treball de Transport i Mobilitat

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 5 de setembre passat, l'informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'economia col·laborativa que es considera un primer pas per abordar l'encaix de l'economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya i aprofitar-ne tot el potencial.

L'Institut Metropolità del Taxi valora positivament les conclusions en matèria de transport i mobilitat de l'informe perquè identifica perfectament l'activitat exercida per professionals, la qual ha d'estar regulada, i la separa dels models de transport particular que permet la compartició del vehicle, trajecte o desplaçament.

De fet, l'IMET va esser convidat pel Grup de treball de Transport i Mobilitat de la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa a participar en una reunió, on va poder exposar les diferències entre els serveis efectuats pels professionals i els serveis que es podien anomenar col·laboratius.

Pel que fa a les mesures que proposen d'introduir en la normativa de transport de vehicles lleugers, l'IMET comparteix les propostes i de fet està ja treballant amb el col·lectiu de taxistes per tal d'incorporar un sistema tarifari més senzill, mesures de taxi compartit i l'extensió de les aplicacions tecnològiques, tot això en un marc en el qual caldria identificar les mesures reguladores vigents, així com la seva necessitat i proporcionalitat.


Contingut de l'informe

L'informe descriu l'economia col·laborativa com un concepte paraigües que engloba totes aquelles noves realitats empresarials i socials sorgides arran de la irrupció de la tecnologia digital i les plataformes tecnològiques.

El document proposa diferents mesures i accions per tal de possibilitar l'expansió d'aquestes noves modalitats de prestació de serveis i, al mateix temps, garantir la seva convivència amb altres modalitats ja existents dins de cada sector. Així, s'acorda una revisió de totes les normatives sectorials per adaptar-les al nou entorn, i s'avancen mesures per aquells àmbits en què l'economia col·laborativa té un impacte més rellevant: el de l'habitatge i turisme i el del transport i mobilitat.

També es proposen mesures d'actuació en àmbits transversals –com el fiscal o el laboral- per tal de garantir que l'economia col·laborativa s'integri en l'activitat econòmica garantint una competència lleial i respectant tant els drets dels consumidors com els dels treballadors. L'informe promou l'aprovació d'un codi de bones pràctiques de les plataformes d'economia col·laborativa, i impulsa la signatura d'acords de col·laboració amb les plataformes tecnològiques.

El document recorda que el transport de persones dissenyat específicament per a l'ús de tercers és una activitat professionalitzada i integrada en el sistema de transport públic, i per tant subjecta a regulació. En aquest sentit, es proposa una revisió de la normativa per tal d'incorporar les millores que propicien les plataformes tecnològiques en aquest servei públic, valorar la necessitat i proporcionalitat de les mesures reguladores vigents, i incloure mecanismes de taxi compartit, un sistema tarifari més senzill i transparent i fer extensiu l'ús d'aplicacions tecnològiques basades en la geolocalització.

En la mateixa línia, el document promou polítiques actives de foment dels nous models de mobilitat compartida, com proves pilot en àrees geogràfiques o funcionals determinades, la seva inclusió en el catàleg de serveis integrats o la modernització i digitalització del sector del taxi i dels transport per carretera.

La tasca de la Comissió Interdepartamental, formada per membres dels departaments Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Territori i Sostenibilitat; Treball, Afers Socials i Famílies; i Empresa i Coneixement i, s'ha organitzat a través de diferents grups de treballs específics per a cada matèria, en què també han pres part els departaments afectats. La seva tasca s'ha completat amb les aportacions de dues taules sectorials obertes a representants dels sectors de l'habitatge i el turisme i del transport i la mobilitat, on va participar també l'Institut Metropolità del Taxi , i d'un procés de participació obert a tota la ciutadania.

Compartir: facebook twitter google plus linkedin