Accessos directes:

Tarifes Taxi 2019

Tornar

| Tema:

Aprovades pel Ple del Consell Metropolità de l'AMB.

Foto taxis recurs


Avui, 27 de novembre, el Ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la tarifa urbana de taxi 2019. Es tracta d'una tarifa continuista, amb un increment ponderat del 2,6%. Es mantenen els mateixos suplements de l'any 2018, sense cap pujada en relació als imports de l'any 2018.

La proposta aprovada haurà de ser ratificada per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya i entrarien  en vigor per les festes de Nadal, com ja és habitual. 

ESTRUCTURA DE LA TARIFA TAXI 2019


CONCEPTE

EUROS

Baixada de bandera T1 

2,20 €

Baixada de bandera T-2 

2,20 €

Baixada de bandera T-3 

2,30 €

Baixada de bandera T-4 

39,00 €

Km recorregut T-1

1,17 €

Km recorregut T-2 

1,40 €

Km recorregut T-3 

1,40 €

Km recorregut T-4

0

Hora d'espera T-1 

22,40 €

Hora d'espera T-2

22,40 €

Hora d'espera T-3

22,40 €

 Hora d'espera T-4 

0


SUPLEMENTS


CONCEPTE

Euros

Aeroport (origen/destinació servei) 3,10

3,10 €

Estació marítima Moll Adossat (origen servei)

3,10 €

Fira Barcelona Gran Via  Montjuïc 2 (l'Hospitalet), estació de Sants (origen servei) 

2,10 €

Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers) 

3,10 €

Nits especials (20.00 - 08.00 h): 
23/VI  - 24/VI;  24/XII – 25/XII;  31/XII – 1/I 

3,10 €

Maleta o similar (>55x40X20 cm) màxim

1,00 €


ALTRES CONCEPTES

Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements

20,00 €

Servei concertat radioemissora/app fins al lloc d'encotxament, preu màxim 

4,00 €

Percepció mínima servei concertat radioemissora/app

7,00 €