Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Dades del sector

Els gràfics següents donen la imatge fixa del sector del taxi en un determinat moment. Inclouen les dades referents a la forma d'explotació de la llicència, a les característiques dels professionals del sector i del parc de taxis, entre d'altres.

Distribució de llicències i conductors entre taxistes autònoms i empreses de taxi

Data 02.02.2017

N. de llicències

10.523

Empreses

  Nombre

   168

  Llicències que els pertanyen

   601

  Dependents que hi treballen

1.055

  Nombre de col·laboradors familiars que treballen per a empreses

       13

Autònoms amb més d'una llicència

  Nombre

 236

  Llicències que els pertanyen

 547

  Dependents que hi treballen

800

  Familiars que hi treballen

   58

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen depenents

229

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen familiars

45

Autònoms amb una sola llicència

  Nombre

9.374

  Depenents que hi treballen

   1.004

  Familiars que hi treballen

1.146

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen depenents

   876

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen familiars

1.119

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen més d'un condutor (TC, D, F)

1.563

  Nombre de conductors que treballen per a autònoms que tenen una sola llicència, què té més d'1 conductor. 

3.176

Taxistes en actiu

Gràfic Taxistes en actiu

Característiques del sector

Gràfic Característiques del sector

Vehicles nous aplicats a llicència

Gràfic Vehicles nous aplicats a llicència a 31 de desembre de 2016

Fonts d'energia

Gràfic Fonts d'energia

Edat del parc de taxis

Gràfic Edat del parc de taxis

Convocatòria d'exàmens

Gràfic Convocatòria d'exàmens