Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Funcions de l'IMET

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) és un organisme autònom que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La seva funció se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi d'aquest territori.

Competències

  • Establir les normes de prestació del servei.
  • Atorgar la credencial d'aptitud de taxista i el carnet de conductor d'autotaxi.
  • Establir les normes i les condicions per a la transferència de llicències.
  • Determinar el règim disciplinari que s'aplica al servei.
  • Autoritzar els models de vehicles per a la seva aplicació al servei de taxi.
  • Regular les revisions metropolitanes.
  • Proposar a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, prèvia consulta amb les associacions representatives del sector, les tarifes anuals que s'apliquen al taxi. 
Estatut IMET
Annex Estatut IMET