Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Formulari de transferència de llicències

1. Escolliu l'opció, segons sigui el vostre cas, i empleneu el formulari.
Cal tenir en compte que el sol·licitant ha de complir tots els requisits que estableix la reglamentació del servei de taxi vigent.

2. Feu l'enviament.

Publiqueu un anunci

Publiqueu un anunci

*
*
*
*
*

Protecció de dades

D'acord amb l'establert a l'art. 5 de la Ley Orgànica de Protección de Datos (LOPD) de 15/1999 de 13 de desembre, s'informa que:

  • Les dades personals que es demanen per omplir aquest qüestionari seran emmagatzemades en un fitxer responsabilitat de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) i únicament seran utilitzades per a la inserció en el tauler digitalitzat de la Borsa de llicències d'un anunci per a la compra o bé per a la venda d'una llicència de taxi. Així mateix, l'IMET utilitzarà les dades per a comprovar l'estat de la llicència (embargaments, sancions, etc).
  • Els espais marcats amb un asterisc han d'omplir-se obligatòriament per poder fer-se efectiu l'anunci.
  • Les dades obtingudes dels fitxers no seran utilitzades per a altres tràmits ni comunicacions de l'IMET.
  • Les dades personals no seran cedides a cap altre organisme públic o privat relacionat.
  • El responsable del tractament d'aquesta informació és l'Institut Metropolità del Taxi, carrer 62, núm. 18. Zona Franca, 08040 Barcelona
  • Departament on es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Departament de Transferències de l'IMET, amb seu social al carrer 62, núm. 18. Edifici B. Zona Franca, 08040 Barcelona).