Prohibició de motos a la vorera de la parada de l'avinguda Paral·lel, 126

| Subject: Taxi stands network

Per facilitar l'accés dels usuaris i millorar la visibilitat

Parada de taxis

A la parada de taxis de l'avinguda Paral·lel, 126, s'hi ha instal·lat un senyal de prohibició d'estacionament de motos en vorera per facilitar l'accés dels usuaris al taxi i millorar la visibilitat de l'emplaçament.