Vehicles autoritzats

Per prestar el servei de taxi

El vehicle que pretengui obtenir una llicència de taxi ha de ser un dels models i variants autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a la prestació del servei.

Consulta els vehicles autoritzats per a taxi - Versió a 23 de juliol de 2021   

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle aplicat per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder realitzar aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle aplicat i comunicar i presentar el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior.

En cas de voler adquirir un vehicle de més de 7 places i/o per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) o de segona mà, preguem es posin en contacte amb areatecnicaimet@amb.cat

Cal tenir present que els vehicles de segona mà no poden excedir, en cap supòsit, els cinc anys des de la seva matriculació. Així mateix, a més de la revisió de la ITV vigent s'ha de tenir un informe favorable dels serveis tècnics de l'IMET.

Dona d'alta un vehicle

Dona de baixa un vehicle