Technical Taxi Committee

 La Comissió Tècnica del Taxi està formada per les organitzacions representatives del sector escollides a través d'una consulta i representa el col·lectiu davant de l'IMET. Es reuneix periòdicament amb la direcció d'aquest organisme per debatre temes d'interès per als taxistes i que afecten el servei. Les decisions que es puguin prendre en aquest marc són consultives i, per tant, no vinculants.
Organitzacions

La Comissió Tècnica del Taxi, d'acord amb la Consulta celebrada l'1 de març de 2021, està formada per les organitzacions següents:

Asociación Profesional Élite TAXI (4 persones)
Carrer de Valeta, 20 bxs, 1a L'Hospitalet de Llobregat
08020 Barcelona 
Telèfon: 931 847 393
E-mail: elitetaxibcn@gmail.com

Sindicat del Taxi de Catalunya - STAC (2 persones)
Carrer de la Marina, 82
08018, Barcelona 
Telèfon: 933 002 314
E-mail: sindicatdeltaxi@hotmail.com

Agrupació Taxi Companys (2 persones)
Carrer de Viladomat, 174 
08015 Barcelona
Telèfon: 931 935 590
E-mail: atc.compbcn@gmail.com

Empresaris
Asociación Empresarial del Taxi - AET
(2 persones)
Carrer de Pujades, 154
08005 Barcelona