Tarifes

TARIFES URBANES TAXI ANY 2020 - VIGENTS A PARTIR DE LES 00.00 H DEL 14 DE DESEMBRE DE 2019

Tarifa de preu tancat 2020

Tarifes 2020 d'aplicació amb taxímetre

Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, les tarifes urbanes de taxi 2020 s'han mantingut per al 2021.

Concepte

 Euros


Abaixar bandera T-1

2,25

Abaixar bandera T-2

2,25

Abaixar bandera T-4

39,00

Km recorregut T-1

1,18

Km recorregut T-2

1,41

Km recorregut T-4

-

Hora d'espera T-1

22,60

Hora d'espera T-2

22,60

Hora d'espera T-4

-

Suplements

Concepte

Euros


Aeroport (Origen/destinació servei)

4,30

Estació marítima Moll Adossat (Origen servei)

4,30

Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet. Origen servei)

2,50

Estació de Sants (Origen servei)

2,50

Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers)

4,30

Nits especials (20:00 - 8:00 h)
23/06- 24/06
24/12 – 25/12
31/12 -01/1

3,10

Altres conceptes

Conceptes

Euros


Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements

20,00

Percepció mínima servei concertat radioemissora/app

Des de 7,00

TARIFA DE PREU TANCAT (T3)

Concepte

 Euros

Laborable 08:00 - 20:00 h


Abaixar bandera T-1

3,25

Preu km carrera <= 5 km

1,77 €/km

Preu km carrera 5 i<= 7 km

1,66 €/km

Preu km carrera 7 i<= 10 km

1,56 €/km

Preu km carrera > 10 km

1,31 €/km


Concepte

 Euros

Laborable 20:00 - 08:00 h

Abaixar bandera T-1

3,25

Preu km carrera <= 5 km

1,82 €/km

Preu km carrera 5 i<= 7 km

1,73 €/km

Preu km carrera 7 i<= 10 km

1,67 €/km

Preu km carrera > 10 km

1,46 €/km

Suplements

Concepte

Euros


Origen/destinació aeroport

4,30

Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers)

4,30

Nits especials (20:00 - 8:00 h)
23/06- 24/06
24/12 – 25/12
31/12 -01/1

3,10

Altres conceptes

Conceptes

Euros


Trajectes Moll Adossat <-->aeroport

39,00

Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements

20,00

Import mínim d'un servei

7,00