Xarxa de parades

Els taxistes i els usuaris del servei disposen de més de 300 parades de taxi en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, el 70 % de les quals es concentren a la ciutat de Barcelona.

A més, hi ha parades importants i amb un funcionament específic a:

Aeroport de Barcelona: estan distribuïdes a les tres terminals, amb una organització específica que permet a l'usuari agafar un taxi amb celeritat i al taxista encotxar amb comoditat i sense alterar el flux del servei.

Port de Barcelona: els usuaris disposen de parades a les quatre estacions del Moll Adossat (terminal A: 20 taxis; terminal B, 36; terminal C, 48, terminal D, 58).

Estació de Sants: dues parades organitzades que donen servei als usuaris que surten per la plaça de Joan Peiró i/o per l'accés principal situat a Països Catalans.

També hi ha el servei específic d'una parada a l'Estació del Nord i a l'Estació de França.

La xarxa de parades del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona permet incidir en l'ús racional de la mobilitat del taxi i, conseqüentment, és un factor que ajuda a reduir les emissions contaminants i la contaminació atmosfèrica.

L'ús de la parada està regulat per unes normatives que el taxista ha de complir i respectar.

Més informació

Per consultar la situació de les parades de taxi en el context del transport públic de la ciutat de Barcelona, visiteu l'adreça següent: 

Com s'hi va - Ajuntament de Barcelona 

Cercador de parades

Relació de parades (diferents formats)

Les persones interessades en la gestió i la consulta de les parades en diferents formats poden consultar l'enllaç següent: 

Parades de taxi: dades obertes