Taxi

VTC

Radioemissores

Es pot demanar el servei d'un taxi trucant a una de les emissores de radiotaxi que operen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un cop concertat, el número de taxi assignat es comunica mitjançant una trucada telefònica o un missatge via SMS.

El taxi arribarà al punt demanat amb el taxímetre en funcionament, encara que l'import no superarà la carrera mínima. Es recomana consultar sempre la tarifa vigent.