Tarifes

TARIFES URBANES TAXI AMB 2019 - VIGENTS A PARTIR DE LES 00.00 H DEL 15 DE DESEMBRE DE 2018

Foto recurs

Baixada de bandera - Km recorregut - Hora d'espera

Concepte  Euros
Baixada de bandera T-1 2,20
Baixada de bandera T-2 2,20
Baixada de bandera T-3 2,30
Baixada de bandera T-4 39,00
Km recorregut T-1 1,17
Km recorregut T-2 1,40
Km recorregut T-3 1,40
Km recorregut T-4 -
Hora d'espera T-1 22,40
Hora d'espera T-2 22,40
Hora d'espera T-3 22,40
Hora d'espera T-4 -

Suplements

Concepte

Euros

Aeroport (Origen/destinació servei)

3,10

Estació marítima Moll Adossat (Origen servei)

3,10

Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet. Estació de Sants (Origen servei)

2,10

Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent-hi tots els passatgers)

3,10

Nits especials (20:00 - 8:00 h)
23/VI  - 24/VI
24/XII – 25/XII
31/XII – 1/I

3,10

Maleta o similar superior a (>55 x 40 x 20 cm) màxim 

1,00

Altres conceptes

Conceptes

Euros

Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements

20,00

Servei concertat radioemissora/app fins al lloc d'encotxament, preu màxim

4,00

Percepció mínima servei concertat radioemissora/app

7,00

Obligatori i gratuït

Maleta < 55 x 40 x 20 cm

Cadira de rodes

Gos pigall 

Cadira de nens

Pagament amb targeta (des de l'1de gener de 2017)