Tarifes

TARIFES URBANES TAXI ANY 2020 - VIGENTS A PARTIR DE LES 00.00 H DEL 14 DE DESEMBRE DE 2019

Tarifa de preu tancat 2020

Tarifes urbanes 2020

Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, les tarifes urbanes de taxi 2020 s'han mantingut per al 2021.
 • Tarifa 1 (T-1) - Tarifa diurna dies laborables
  La tarifa T-1 és d'aplicació els dies laborables de 8:00 a 20:00 hores a l'àmbit de prestació del servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

  El preu del trajecte es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per kilòmetre

  Abaixar bandera  Preu per km recorregut 
  2,25 € 1,18 € / km 

  Suplements aplicables:

  Concepte

  Euros


  Aeroport (Origen/destinació servei)

  4,30 €

  Estació marítima Moll Adossat (Origen servei)

  4,30 €

  Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet. Origen servei)

  2,50 €

  Estació de Sants (Origen servei)

  2,50 €

  Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers)

  4,30 €

  Nits especials (20:00 - 8:00 h)
  23/06 - 24/06
  24/12 - 25/12
  31/12 - 01/1

  3,10 €

 • Tarifa 2 (T-2) - Tarifa nocturna laborables, dissabtes i festius
  La tarifa T-2 és d'aplicació els dies laborables de 20:00 a 8:00 hores, dissabtes i festius a l'àmbit de prestació del servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

  El preu del trajecte es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per kilòmetre

  Abaixar bandera   Preu per km recorregut
  2,25 € 1,41 € / km

  Suplements aplicables:

  Concepte

  Euros


  Aeroport (Origen/destinació servei)

  4,30 €

  Estació marítima Moll Adossat (Origen servei)

  4,30 €

  Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet. Origen servei)

  2,50 €

  Estació de Sants (Origen servei)

  2,50 €

  Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers)

  4,30 €

  Nits especials (20:00 - 8:00 h)
  23/06 - 24/06
  24/12 - 25/12
  31/12 - 01/1

  3,10 €

 • Tarifa de preu tancat (T-3)
  La T-3 és una tarifa de preu tancat que únicament es pot contractar a través aplicacions (apps) de les empreses de mediació del servei del taxi que compleixin amb els requisits establerts en el Decret 314/2016 de 8 de novembre, i que hagin passat la validació dels serveis tècnics de l'IMET. 
  • La tarifa inclou el desplaçament fins al lloc d'encotxament i 5 minuts d'espera. 
  • Mentre es realitzi un servei amb aquesta tarifa, el taxímetre ha de marcar 0.
  • L'import mínim d'un servei serà de 7 euros. 
  • La tarifa T-3 serà d'aplicació al servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.
  El preu tancat es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per kilòmetre (segons la longitud de la carrera) des del punt d'origen al punt de destí, més els suplements que li siguin d'aplicació. 

  Consulta els detalls del càlcul de la carrera amb la tarifa de preu tancat (T-3)
  Empreses de mediació que ofereixen el servei 
 • Tarifa 4 (T-4) Preu fix Aeroport - Moll Adossat
  La tarifa T-4 és d'aplicació en els trajectes del Moll Adossat a l'Aeroport de Barcelona i en els trajectes de l'Aeroport de Barcelona al Moll Adossat. 

  El preu pel trajecte és de 39 € i ja s'inclouen tots els suplements. 

Altres conceptes

Conceptes

Euros


Percepció mínima per carrera amb origen a l'Aeroport incloent tots els suplements

20,00

Percepció mínima per servei concertat mitjançant radioemissora o app

Des de 7,00

Si el client vol agafar una ruta amb peatge  Preu del peatge a càrrec del client

Documents de les tarifes urbanes 2020