Taxi

VTC

Tarifes

Tarifes urbanes taxi any 2022

Tarifes 2020

Tarifes urbanes 2022

 • Tarifa 1 (T-1) - Tarifa diürna dies laborables
  La tarifa T-1 és d'aplicació els dies laborables de 8:00 a 20:00 hores a l'àmbit de prestació del servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

  El preu del trajecte es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per kilòmetre de la carrera o el temps d'espera. 

  Abaixar bandera  Preu per km recorregut  Preu per hora d'espera 
  2,30 € 1,21€ / km  23,40 € / h

  Suplements aplicables:

  Concepte

  Euros


  Aeroport (Origen/destinació servei)

  4,30 €

  Estació marítima Moll Adossat (Origen servei)

  4,30 €

  Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet (Origen servei)

  2,50 €

  Estació de Sants (Origen servei)

  2,50 €

  Vehicles ocupats per 5-8 passatgers

  4,30 €

  Nits especials (20:00 - 8:00 h)
  23/06 - 24/06
  24/12 - 25/12
  31/12 - 01/1

  3,10 €

 • Tarifa 2 (T-2) - Tarifa dies laborables nocturna, dissabtes i festius
  La tarifa T-2 és d'aplicació els dies laborables de 20:00 a 8:00 hores, dissabtes i festius a l'àmbit de prestació del servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

  El preu del trajecte es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per kilòmetre de la carrera o el temps d'espera.

  Abaixar bandera   Preu per km recorregut Preu per hora d'espera 
  2,30 € 1,45 € / km 23,40 € / h

  Suplements aplicables:

  Concepte

  Euros


  Aeroport (Origen/destinació servei)

  4,30 €

  Estació marítima Moll Adossat (Origen servei)

  4,30 €

  Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet (Origen servei)

  2,50 €

  Estació de Sants (Origen servei)

  2,50 €

  Vehicles ocupats per més de 5-8 passatgers

  4,30 €

  Nits especials (20:00 - 8:00 h)
  23/06 - 24/06
  24/12 - 25/12
  31/12 - 01/1

  3,10 €

 • Tarifa de preu tancat (T-3)
  La T-3 és una tarifa de preu tancat que únicament es pot contractar a través aplicacions (apps) de les empreses de mediació del servei del taxi que compleixin amb els requisits establerts en el Decret 314/2016 de 8 de novembre, i que hagin passat la validació dels serveis tècnics de l'IMET. 
  • La tarifa inclou el desplaçament fins al lloc d'encotxament i 5 minuts d'espera. 
  • Mentre es realitzi un servei amb aquesta tarifa, el taxímetre ha de marcar 0.
  • L'import mínim d'un servei serà de 7 euros. 
  • La tarifa T-3 serà d'aplicació al servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.
  El preu tancat es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per kilòmetre (segons la longitud de la carrera) des del punt d'origen al punt de destí, més els suplements que li siguin d'aplicació. 

  Consulta els detalls del càlcul de la carrera amb la tarifa de preu tancat (T-3)
  Empreses de mediació que ofereixen el servei 
 • Tarifa 4 (T-4) Preu fix Aeroport - Moll Adossat
  La tarifa T-4 és d'aplicació en els trajectes del Moll Adossat a l'Aeroport de Barcelona i en els trajectes de l'Aeroport de Barcelona al Moll Adossat. 

  El preu pel trajecte és de 39 € i ja s'inclouen tots els suplements. 

Àmbit d'aplicació de les tarifes

Les tarifes urbanes de taxi són aplicables quan els trajectes es realitzen entre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona o quan tenen origen en un dels 36 municipis metropolitans

Quan l'origen del trajecte es dona a fora de l'àrea metropolitana, les tarifes aplicables són les establertes per la Generalitat de Catalunya.

Altres conceptes

Les empreses de mediació hauran d'informar l'usuari de les condicions del servei (import mínim del servei i import màxim d'arribada al lloc d'encotxament) abans de la contractació. Aquestes condicions hauran d'haver estat comunicades a l'IMET.

Conceptes

Euros


Percepció mínima per carrera amb origen a l'aeroport incloent-hi tots els suplements

20,00

Percepció mínima per servei concertat mitjançant radioemissora o app

Des de 7,00

Si el client vol agafar una ruta amb peatge  El preu del peatge d'anada i tornada aniran a càrrec del client

Documents de les tarifes urbanes 2022