VTC

El Reglament que estableixi les condicions d'explotació de les VTC a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona va ser aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB del 26 de maig de 2019.

El Reglament aprovat parteix del Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, que va modificar la LOTT en matèria de l'arrendament de vehicles amb conductor (VTC) i va habilitar les comunitats autònomes i els ens locals per establir les condicions d'explotació d'aquests vehicles en els serveis amb origen i destinació en els seus territoris. Així mateix, s'ajusta al Decret llei 4/2019 de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents en relació amb aquest tipus de transport.

Consultes i atenció al públic

Per a consultes relacionades amb les VTC: infovtc@amb.cat

Atenció al públic:

De 9 a 13 h amb cita prèvia que s'haurà de sol·licitar al 93 223 51 51

Up

Declaració responsable

Declaració responsable per a la prestació de serveis urbans de VTC a l'AMB

Annex declaració responsable 

El document i l'annex de declaració responsable hauran de presentar-se a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) mitjançant una instància genèrica adreçada al departament de sancions. 

Les persones físiques hauran de presentar, juntament amb els documents anteriors, una fotocòpia del DNI per ambdues cares. 

En canvi, la documentació que les persones jurídiques hauran de presentar quan enviïn la declaració responsable és la següent: 

  1. Escriptura de constitució de l'empresa.

  2. CIF

  3. Escriptura nomenament administrador.

  4. DNI de l'administrador

Up