Afectació de les parades de l'Av. Marquès de l'Argentera

| Tema: Red de paradas

Incidències per obres del 4 de juny al 16 de juliol

Carril bus taxi

L'Ajuntament de Barcelona, ha informat que amb motiu d'unes obres a la zona, es veuran afectades les parades de taxis localitzades a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, número 6-12 i número 4. Les afectacions i modificacions previstes són les següents:

  • Parada de taxis de l'avinguda del Marquès de l'Argentera, 6-12: del 14 de juny al 16 de juliol quedarà anul·lada i es traslladarà al primer tram de la parada ubicada a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, 4 (des del carrer d'Ocata, fins el semàfor, en direcció Besòs), en horari 24 hores.
  • Parada de taxis de l'avinguda del Marquès de l'Argentera, 4 (situada actualment en el carril bus i amb horari nocturn de 22:00 a 7:00 hores):
    • Entre el 4 i el 14 de juny, s'anul·larà el tram final (des del carrer d'Ocata fins al carrer de la Duana). L'altre tram continuarà essent parada de taxis en horari nocturn.
    • Entre el 14 de juny i el 16 de juliol, en el tram des del carrer de la Duana fins el carrer d'Ocata (en direcció Besós) es mantindrà, com a l'actualitat, en horari nocturn i en espai compartit amb el carril bus-taxi, durant el dia.