L'IMET aprova l'establiment de zones de prohibició d'acceptar serveis de taxi fora de la parada

Volver

| Tema: Normativa

La normativa s'aplica ja al Front Marítim i al Parc Güell

Zona de delimitació del Front Marítim


Parada de Taxis Front Marítim 2017


Durant el període nocturn, l'activitat del servei del taxi a la parada situada al carrer de Ramon Trias Fargas del Front Marítim de Barcelona ha estat un punt de conflicte permanent entre els taxistes, entre aquells que deixaven passatge i els que circulaven per tal d'escollir-lo fora de les normes establertes. Per aquest motiu, el Consell d'administració de l'IMET ha aprovat establir, des de les 23:59 fins a les 6:30 h, una zona de prohibició d'acceptar serveis de taxi fora de les parades ubicades a l'àmbit territorial de Barcelona definit pels carrers:

- Carrer de Ramon Trias Fargas, entre Passeig Marítim i carrer de Salvador Espriu (exclòs aquest)
- Carrer de Trelawny
- Carrer de la Marina, entre el mar i el carrer de Salvador Espriu (exclòs aquest)
- Passeig Marítim, entre el Carrer de Ramon Trias Fargas i el radi de 50 metres de la parada de taxi (codi de parada núm 82, en els números 25-29 del carrer)
- Avinguda del Litoral, entre el carrer de Trelawny i el radi de 50 metres de la parada de taxi ubicada al carrer de la Marina (codi de parada núm. 141) pròxima a l'Avinguda del Litoral
- Carrer del Doctor Aiguader, entre el carrer de Trelawny i el radi de 50 metres de la parada de taxi ubicada en aquest carrer (codi de parada núm. 245, aproximadament al núm. 88 del carrer),

Veure plànol de la zona d'influència


Zona de delimitació del Parc Güell


Parc Güell

Durant el període diürn, l'activitat del servei del taxi a la parada situada al carrer de Larrard de Barcelona ha estat també un punt de conflicte permanent entre els taxistes de la parada. Per aquest motiu, el Consell d'Administració de l'IMET ha determinat establir des de les 9:00 h fins a les 20:00 h, una zona de prohibició d'acceptar serveis de taxi fora de la parada, la qual està delimitada pels carrers següents:

Carrer d'Olot - Carrer de Mercedes - Carrer de Marianao (entre el carrer d'Olot i el carrer de Mercedes) - Carrer de Larrard, entre el carrer de Mercedes i el carrer d'Olot.

Aquestes dues resolucions del Consell d'Administració de l'IMET es van prendre d'acord amb l'article 39.3 del Reglament Metropolità, que va ser aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB, el qual li atorga la facultat d'establir zones de delimitació de prohibició d'acceptar servei fora de la parada sempre que n'existeixi un nombre i distribució suficient.  

Plànol de la zona d'influència Parc Güell