Pla de xoc per al sector del taxi

Volver

| Tema: Tecnología

S'impulsa amb el consens de les organitzacions del sector

Taxis 2020

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) i l'AMB han acordat un Pla de xoc amb les principals associacions representatives del sector per fer front a la crisi derivada de la COVID-19. Aquest Pla té l'objectiu de gestionar el procés de retorn a l'activitat del taxi i d'establir un conjunt d'accions que permetin als professionals del servei del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona sortir progressivament del confinament actual. Es pretén recuperar al màxim la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sector i garantir les màximes mesures de seguretat i salut pública per tal que el taxi esdevingui un espai segur.

El Pla inclou un total de 10 actuacions, algunes de caràcter immediat i d'altres a mitjà termini, entre les quals hi ha la creació d'una nova app del sector del taxi, l'ajustament de l'oferta a la demanda, mesures de desinfecció i higiene, l'estudi per adaptar les parades a la nova mobilitat o l'increment dels serveis telemàtics d'atenció al taxista, entre d'altres.

Una nova app per al servei de taxi


Un dels temes més rellevants del Pla de xoc es basa a fer realitat l'aplicació (app) per al servei de taxi que es reclama des de diferents àmbits del sector. Es tracta d'un projecte que s'ha de fer en tres fases i que implica la necessitat de geolocalització de tots els taxis. L'objectiu és iniciar aquest projecte tan aviat com sigui possible, amb la voluntat de fer-lo realitat durant el present mandat. De manera immediata, es treballarà en la definició funcional i legal de la proposta. Actualment només la meitat de taxistes de manera telemàtica. Aquesta nova aplicació obre la possibilitat a tots els taxistes d'adaptar-se al nou model de demanda que la situació actual està imposant, i fer possible, així, que els taxistes que avui no estan integrats en una radioemissora o aplicació s'hi incorporin per poder fer front a la demanda de taxis i pal·liar la baixada dels ingressos.

Ajustar l'oferta i la demanda


D'acord amb la Generalitat, l'Estat i el mateix sector, es treballarà per establir el percentatge de servei de taxi en les diferents fases de la desescalada per tal d'ajustar l'oferta de taxis –i, per tant, la incorporació del sector a l'activitat–, en funció de l'increment de la demanda de mobilitat de la ciutadania que es vagi produint.

Mesures de desinfecció i higiene


El Pla preveu l'aplicació de protocols homologats d'higiene i desinfecció dels vehicles i de sistemes de protecció per garantir la seguretat tant dels taxistes com dels usuaris, amb l'obligatorietat de portar mascaretes. El darrer mes, l'IMET ha posat a disposició dels professionals del taxi del sector 14.000 mascaretes, i en els propers dies en farà un nou repartiment.

També s'ha demanat al col·lectiu que compleixi les mesures indicades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i per la Generalitat de Catalunya per garantir la seguretat sanitària dels passatgers i del conductor, com ara la disposició i el nombre de passatgers permesos a l'interior dels taxis.

Així mateix, s'ha aprovat la instal·lació provisional als taxis de mampares de protecció amb material transparent i flexible per evitar interferències amb els sistemes de seguretat dels vehicles (airbags, cinturons, etc.). En el marc del Pla, es treballarà amb el sector de components per a l'automòbil per buscar alternatives viables de mampares que puguin ser de caràcter definitiu.

D'altra banda, l'IMET està a punt de subscriure un acord amb TMB perquè els taxistes puguin desinfectar els vehicles amb ozó a les cotxeres d'autobusos de la Zona Franca durant les hores en què les instal·lacions tinguin poca activitat.

Serveis telemàtics d'atenció al taxista


L'IMET, per evitar l'acumulació de públic i els contagis en les seves instal·lacions durant aquest període, adaptarà tots els serveis d'atenció al taxista per fer-los, preferentment, de manera telemàtica.

El Pla inclou aprovar una modificació del Reglament metropolità del taxi que permeti l'administració electrònica, de manera que el taxista pugui fer la majoria de tasques administratives des de l'ordinador o el mòbil.

A aquest efecte, s'implantarà una aplicació web que permetrà dur a terme gestions com la transmissió de llicències o tot el procés d'inscripció a les proves d'accés a la credencial de taxista. Així mateix, també serà possible fer altres tràmits i gestions de manera telemàtica: demanar cita prèvia via web, fer una instància electrònica, etc.

Nova mobilitat urbana i adaptació de parades a demanda


L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) proposarà la creació d'un grup de treball específic, dins de la Comissió de Mobilitat de l'AMB, que integri representants del sector del Taxi i dels diferents municipis amb l'objectiu de fer partícip el sector del taxi dels projectes futurs de mobilitat, per tal que aquests es puguin adaptar a les necessitats del servei.

El Pla de xoc també recull l'elaboració immediata d'un estudi sobre les noves formes de mobilitat que sorgiran a partir d'ara a les ciutats, amb l'objectiu d'adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda, ja que les possibles modificacions en el turisme i en l'activitat de fires, congressos i creuers podrien donar lloc a noves centralitats. Es proposa que aquest nou grup de treball també tracti aquest estudi.

Facilitats per a la renovació dels vehicles


El Pla de xoc preveu, a més, altres mesures relacionades amb el parc de taxis i amb la seva renovació, que persegueixen establir un acord amb actors del sector de l'automoció per garantir la progressiva modernització del servei i la descarbonització dels vehicles. La mesura té un doble objectiu: incentivar la demanda del sector de l'automòbil i garantir la sostenibilitat i seguretat dels vehicles fomentant línies de negociació i preus o contractes pactats que minimitzin l'esforç dels taxistes per a la renovació del seu vehicle.

Moratòria d'un any per al canvi de vehicles


Es proposarà al Consell Metropolità del Taxi l'aprovació d'una disposició transitòria del Reglament Metropolità del Taxi per tal d'establir una moratòria d'un any en l'obligació de canvi dels vehicles que compleixen els 10 anys durant l'any 2020 i 2021.

Campanyes de comunicació


Es duran a terme campanyes de foment i promoció de l'ús del taxi, posant en valor les mesures de seguretat implantades al servei que possibiliten que el taxi sigui a dia d'avui una alternativa de mobilitat totalment segura davant de possibles contagis del coronavirus.


Col·laboració institucional amb la Generalitat per al control dels VTC


Es treballarà amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per garantir la màxima contundència en el control de l'activitat dels VTC, atès que la baixada de demanda també els afectarà molt.

Assessorament als taxistes sobre els ajuts disponibles


S'incorporarà a l'IMET un servei específic de finestreta única (tant telemàtic com presencial) que permeti als taxistes informar-se de manera individualitzada de les diferents ajudes presents i futures tant estatals com autonòmiques i locals que s'estan implantant i sobre com gestionar-les. 

Així mateix, es reforçarà la informació general, a través de les xarxes socials, sobre els ajuts econòmics i socials impulsats per les diferents administracions per als treballadors autònoms, assalariats i empreses.