Primer estudi sobre la qualitat de l'aire a l'interior dels taxis

Volver

| Tema: Ciudad

21 taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona van col·laborar

Foto recurs


La investigadora de l'IDAEA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Teresa Moreno, va presentar a principis de mes a la Taula Tècnica del Taxi el primer estudi sobre la qualitat de l'aire a l'interior dels taxis. Aquest treball d'investigació es va poder portar a terme gràcies a la col·laboració de 21 taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Teresa Moreno va recomanar els taxistes que facin un ús intel·ligent de la ventilació interior dels seus vehicles perquè aquesta acció ajuda a reduir la filtració dels contaminants externs que es produeixen als carrers i, a la vegada, evita l'acumulació de contaminants que es generen a l'interior dels cotxes.

Per als dies amb baixa qualitat de l'aire a l'exterior, Teresa Moreno aconsella obrir les finestres dels taxis en aquells punts de les ciutats on el taxista percebi o intueixi que l'aire pugui ser més pur.

Encara que no hi ha una demostració científica sobre si els ambientadors són o no contaminants, la investigadora va aconsellar no portar-los dins del taxi. L'estudi va demostrar també que la font principal de PM10 dins dels taxis és el tub d'escapament seguit del desgast del vehicle.

Un altre consell que es deriva d'aquesta primera investigació sobre com prevenir la contaminació a l'interior dels taxi és que els professionals facin servir l'aire condicionat ja que els filtres –que han de ser canviats amb regularitat— retenen aquelles partícules que poden incidir negativament en la salut. També va recomanar els taxistes mantenir sempre la distància de seguretat amb els altres conductors perquè, s'ha dit abans, els tubs d'escapament són un altre factor de risc i de contaminació.

Teresa Moreno conclou a l'estudi que els vehicles elèctrics i els híbrids són els que menys partícules contaminants produeixen dins l'habitacle, fet que no es dona en els vehicles dièsel o en els vehicles de més antiguitat.

Un resum de l'estudi i les conclusions es poden consultar a l'enllaç següent: