Notas de prensa

Els taxistes comencen a rebre mascaretes per a la seva seguretat

| Tema: Taxi

NdP

  • LES PRIMERES LES LLIURA EL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA ALS TAXISTES AMB TARGETA VT VIGENT
  • AQUESTA ÉS UNA ALTRA MESURA DE SEGURETAT DEMANADA PEL SECTOR DEL TAXI


A partir d'avui, els taxistes amb la targeta VT (autorització de transport públic de viatgers en taxi) vigent comencen a recollir a les oficines de correus les mascaretes lliurades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a diversos col·lectius en risc. Cada titular de llicència VT rebrà dues mascaretes. Els titulars amb targeta VT són aquells que disposen del visat de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per poder circular amb el seu taxi fora dels municipis definits en l'autorització municipal.

Als taxistes de l'AMB que no disposin d'autorització VT se'ls facilitarà una mascareta a partir de la setmana vinent. Sobre això se n'informarà en el seu moment.

Per tal de garantir la seguretat del taxista davant la COVID-19, l'IMET i altres administracions competents han adoptat diverses mesures de seguretat, com ara demanar als usuaris que deixin lliure el seient al costat del conductor, pagar el recorregut preferentment amb targeta o mòbil o permetre al professional del taxi que no lliuri el rebut d'un trajecte si no se li demana expressament. Així mateix, s'ha determinat que el taxi traslladi únicament un passatger, llevat que acompanyi persones amb discapacitat, menors o gent gran, o per una altra causa justificada.

Els taxistes estan obligats a la neteja i a la desinfecció diària del vehicle  i a adoptar totes les mesures d'higiene i seguretat personal determinades per les autoritats sanitàries. 

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) agraeix al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la predisposició i l'interès per fer possible el lliurament al sector del taxi d'aquestes mascaretes en el greu moment d'urgència sanitària que viu el país.