Formulario de transferencia de licencias

1. Escoja la opción, según su caso, y rellene el formulario.
Hay que tener en cuenta que el solicitante debe cumplir todos los requisitos que establece la reglamentación vigente del servicio de taxi.

2. Realice el envío.

Publique un anuncio

Publique un anuncio

*
*
*
*
*
Fiesta

Protección de datos

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Institut Metropolità del Taxi (IMT) per donar resposta a les vostres peticions. Les vostres dades no seran cedides a tercers i seran conservades per obligació legal com a part del registre. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Podrà accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets davant l’IMT adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, o bé per instància genèrica del portal web.